CD, DVD, LPCD, DVD, LP legendární brněnské rockové skupiny
 PROGRES 2 / PROGRESS ORGANIZATION (Barnodaj).